Dünya kanatlı ve yumurta üretim istatistikleri ve 2023 tahminleri

Dünya kanatlı ve yumurta üretim istatistikleri ve 2023 tahminleri

Sayın sektör yetkilileri,

Her yıl Watt dergi grubunun FAO,OECD , USDA gibi kurumların çalışmalarından yararlanarak hazırladığı dünya kanatlı ve yumurta üretim istatistikleri ve 2023 yılı tahminlerini gösteren özel sayıda yer alan bilgilerin özetlerini aşağıda bulabilirsiniz.

Raporun orijinaline ise buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

• Yukarıdaki Tablo ve şekillerden de göreceğiniz gibi , Dünya toplam et üretimi 2014 yılında yavaş bir büyüme oranı ile 311,8 milyon ton olmuştur. 

• FAO ve OECD istatistiklerine göre 2014 yılı kanatlı üretimi %0,5 büyüme oranı ile son 20 yılın en düşük büyümesi oldu. Bunun nedeni yüksek yem maliyetleri ve Çin’de görülen H7N9 kuş gribi nedeniyle üretimin azaltılmasıdır. 

• 2014 yılında üretim artışı görülen başlıca ülkeler %1,8 ile ABD başta olmak üzere, kalkınmakta olan ülkeler, Brezilya, % 8 büyüyen Rusya ve % 6 büyüme ile Hindistan olmuştur(aşağıdaki tablo 2 de görülebilir). 

• Şu anda en çok tüketilen domuz eti olmasına rağmen 2020 yılında kanatlı eti tüketimi, domuz eti tüketimini geride bırakacaktır. Bunda yukarıdaki şekil 3 de görüldüğü gibi gelir düzeyinin artışına bağlı olarak ilk önce ekonomik olması nedeniyle kanatlı eti tüketiminin yükselmeye başlamasıdır. 

• Dünya nüfus artışı 2023 yılına doğru düşme eğiliminde olacak olmasına rağmen , gelir düzeyi arttıkça kanatlı eti ve yumurta tüketimi ve ticareti artmaya devam edecek.

• Bu arada özellikle yoğun üretim yapan Asya ülkelerinde hastalık tehdidi kanatlı üretimini etkilemeye devam edecek.

 

 

Aşağıdaki tabloda et tiplerine göre yem ve et etkileşim endekslerini görmektesiniz.

YUMURTA

• 2013 yılında dünyada toplam 67 milyon ton yumurta üretilmiştir. Çin 28,76 milyon ton ile üretimi artmaya devam eden en büyük üretici konumundadır.

• Bir başka deyişle dünyada 6,9 milyar yumurta tavuğu ile 1,250 milyar adet yumurta üretmektedir.

• Asya % 59,5 lik üretim payı ile dünyada üretilen yumurtanın 39,5 milyon tonunu üretmektedir.

• Avrupa % 16 lık payı ile 11 milyon ton üretmektedir.

• Çin bundan 50 yıl evvel 732 bin ton yumurta üretirken 2013 yılında 27,76 milyon tona ulaşmıştır.50 yılda yaklaşık 40 kat büyümüştür.

• Yukarıdaki tablo 1 de EU da 2010-2013 yılları arasında geleneksel kafes sistemi, zenginleştirilmiş kafes sistemi, serbest dolaşan üretim ve organik yumurta üretim istatistiklerini görmektesiniz .

• Yukarıdaki şekil 2 de görüldüğü gibi yumurta üretiminde de ,broiler üretiminde olduğu gibi Asya-pasifik ülkeleri %39,5 oranı ile en çok yumurta üretimini gerçekleştirmektedirler.

• Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 2000- 2012 yılları arasında EU da üretim artışı % 6,3 oranında olmuştur. Doğu avrupa ülkeleri en çok üretim artışını kaydederken ( örnegin Türkiye 2009 yılındaki 13,8 milyar adet üretimini 2014 yılında 16,5 milyara çıkartarak tarihindeki en yüksek üretim düzeyine ulaşmıştır) buna karşılık batı avrupa ülkelerindeki üretim % 9,3 düzeyinde düşmüştür.

• Yukarıdaki tabloda tavuk eti ithal eden ülkelerin 2023 yılına doğru ithalat trendleri görülmektedir. Tablodan da görüleceği gibi Rusya’nın azalan ithalatına karşılık orta doğu ülkelerinin ve Afrika ülkelerinin artan ithalatları dikkati çekmektedir. • Aşağıdaki tablolarda ise dünyanın ,Avrupa’nın ve Latin Amerika’ nın en büyük 10 kanatlı üretici firması yer almaktadır.

• Aşağıdaki tabloda dünyanın en çok yem üreten firmalarını görmektesiniz.

• Aşağıdaki ilk tabloda ABD de yıllar itibariyle kişi başı yumurta tüketimi, ikinci tabloda ise Latin Amerika Yumurta tüketimlerini görmektesiniz.