Axtra Phy
0143 AN AxtraPHY Insert Poultry 03
0143 AN AxtraPHY Poultry 04

Hızlı etki eden fitaz

Axtra PHY, Buttiauxella sp. bakterisinden, hayvan yemlerinde kullanılmak üzere üretilen, hızlı etki eden fitaz enzimidir. Kanatlı performansını arttırdığı, fosfor atılımını azalttığı ve karlılığı arttırdığı kanıtlanmıştır.

Avantajları:

  • Hızlı etki: Axtra PHY sindirim sisteminde hızla çalışarak fitat molekülünden fosfor açığa çıkartır ve düşük pH’da kanıtlanmış yüksek aktiviteye sahiptir. Bu çabuk aktivite sayesinde fitat molekülünün erken yıkımlanması hızlanır, daha fazla fosfor molekülü açığa çıkar ve fitat molekülünün anti-besinsel etkisi başarılı bir şekilde bertaraf edilmiş olur.
  • Esnek ve optimize doz: Veri tabanlı optimize doz önerilerimiz, kişisel ihtiyaçlarınıza göre her zaman doğru dozda fitaz kullanmanızı sağlar. Bu bilimsel yaklaşım sonuçlarınızı maksimize etmenizi ve üretim maliyetlerinizi güvenle optimize etmenizi sağlar.

Kanıtlanmış Sonuçlar

Fitat’ın anti-besinsel etkilerinin azaltılması, kapsamlı broiler denemelerimizde ve müşteri sonuçlarımızda; 9% canlı ağırlık artışı ve 5% FCR iyileşmesi şeklinde yansımıştır.

Inorganik fosfat, hayvan performansını etkilemeden fitaz enzimi ile karşılanmıştır.

Ürün sayfası: https://www.dupontnutritionandbiosciences.com/animal-nutrition/product-solutions/axtra-phy.html