Axtra Pro

Axtra Pro: Protein’i Açığa Çıkar;

Oluşturulan yem rasyonunda tam protein yararlanımı üzerinde anahtar etkiye sahiptir. Protein kaynağı gözetmeksizin sindirilebilirliği arttırarak amino asit kullanılabilirliğini arttırır. Bu sayede yem dönüşüm oranı ve canlı ağırlık artışından ödün vermeden daha düşük ham protein seviyeleri ile gereken amino asit ihtiyacını karşılar. Formulasyonda ekonomi sağlar.

  • Protein, kas gelişimi ve büyüme için hayati önem taşıdığı gibi fiyat ve kalite (sindirilebilirlik) açısından en çok değişkenlik gösteren besinlerdendir.
  • Yem içerisindeki proteinin 15-20%’si endojen proteazlar tarafından sindirilmeden dışarı atılır, bu da üretici için büyük kayıp ve sorunları beraberinde getirir.
  • Axtra Pro, kanatlı yemlerinde protein sindirilebilirliğini arttırarak aminoasitlerden daha fazla yararlanılmasını sağlar. Bu sayede ihtiyaç duyulan aminoasit miktarı daha az ham protein ile karşılanmış, yem maliyeti, FCR ve canlı ağırlık artışından ödün vermeden düşürülmüş olur.