Axtra XB

Axtra XB : Ksilanaz ve ß-glukanaz içeren Axtra® XB, tahıllarda ve diğer hammaddelerde lifli yapıları hedef alarak anti-besinsel etkiye sahip olan arabinoksilan ve ß-glukanları yıkımlar. Bu etki ile Axtra® XB, besin maddelerini açığa çıkararak sindirime yardımcı olur; sindirim kanalı viskositesini düşürür; gereğinden fazla sindirim salgısı üretiminin önüne geçer; dışkı tutarlılığını ve kalitesini arttırır.

  • Ksilanaz ve ß -glukanaz içeren Axtra XB tüm tahıllarda ve lifli rasyonlarda gelişmiş sindirilebilirlik ve yem maliyet avantajı sağlar.
  • Tüm türlerde yapılmış bilimsel denemelerle sürekli olarak FCR’ı iyileştirdiği ve günlük canlı ağırlık artışını yükselttiği kanıtlanmıştır.